skuteční lidé, neskutečné místo

Dolní Břežany

Dolní Břežany byly až do konce 20. století běžnou středočeskou zemědělskou vesnicí, která měla okolo tisícovky obyvatel. Za socialismu bylo historické centrum obce zcela zanedbáno, počet obyvatel stagnoval a v osmdesátých letech 20. století dokonce klesl.

Celkový vzhled obce se příliš nezlepšil ani po roce 1989, kdy došlo k privatizaci a restitucím majetku. Půda měnila vlastníky, developeři skupovali ve velkém. Důsledkem byl dramatický urbanistický rozvoj obce s prudkým nárůstem počtu obyvatel stěhujících se z Prahy na venkov za vyšší kvalitou života a zdravějším životním prostředím. S rostoucím počtem obyvatel vzrostly i nároky na obec. Pro občany bylo potřeba zajistit odpovídající služby a infrastrukturu.

Představitelé obce se rozhodli úkol zvelebení obce řešit koncepčně na základě potřeb občanů. Díky spolupráci s renomovanými urbanisty vznikl projekt obce, která svým obyvatelům i návštěvníkům poskytne vše potřebné, zároveň si však zachová ducha venkovské pospolitosti. Vizí budoucích Dolních Břežan se stala úspěšná, prosperující obec, přitažlivá pro občany i návštěvníky, upravená, čistá, příjemná pro bydlení a trávení volného času, se spolehlivou technickou infrastrukturou a vstřícnou správou. Tato myšlenka se dnes postupně naplňuje. Rodí se nová tvář Dolních Břežan. Moderní náměstí se stalo přirozeným centrem obce. Vzniklo rekultivací nevzhledné skládky zeminy a projekt získal v roce 2010 titul nejlepší stavby pro bydlení v České republice. Nové náměstí navazuje na historickou část obce a poskytuje potřebné prostory pro podnikání a nabídku služeb.

Místní akční skupina (MAS)

Je společenství zástupců firem, obcí, neziskových organizací a dalších subjektů, které spojuje zájem o rozvoj určitého území. Výhodou MAS je, že pracuje „zdola“, tedy, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od jeho obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. MAS tedy umožňuje, aby o rozvoji regionu, v němž žijí, rozhodovali jeho obyvatelé a nikoliv centrální úřady.

Aktivita vybraných MAS je financována z Programu rozvoje venkova (PRV), který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Hlavním předmětem činnosti je zprostředkování grantů a dotací pro fyzické i právnické osoby působící na území, které MAS obsluhuje. MAS zve- řejňuje výzvy pro místní žadatele o dotace, zajišťuje konzultace, poradenskou činnost, administrativu, hodnocení a výběr projektů k financování. Kromě toho se aktivně zapojuje do dění v regionu různými informačními akcemi buď jako pořadatel nebo jako partner.

Partneři při rozvoji Dolnobřežanska