Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas Etarea Invenium s.r.o., Náměstí Na Sádkách 704, 252 41 Dolní Břežany, C 220549 vedená u Městského soudu v Praze, IČO 02547490 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Telefonní číslo apod.
 2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel rozesílání newsletteru a aktuálních informací o nabízených pronájmech obchodních a pop up box prostorů. Údaje budou správcem zpracovány po dobu 2 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje název Etarea Invenium s . r. o.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé
  • Např. IT dodavatelé
  • Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů
 5. Dle GDPR máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování